Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.feelgoodgardens.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. LipsGroen B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van gepubliceerde gegevens en informatie (hierna te noemen “gegevens”). Er kan echter geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat gegevens vrij zijn van fouten of omissies. LipsGroen B.V. is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade als gevolg van onjuistheden in de gepubliceerde gegevens. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend indicatief (tenzij expliciet het tegendeel blijkt) en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Gerelateerde websites

Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van LipsGroen B.V. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door LipsGroen B.V. LipsGroen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door LipsGroen B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van LipsGroen B.V. c.q. FeelGood Gardens.

Gebruik van gegevens

De afnemer van de gegevens is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de gegevens. De gegevens mogen uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt, voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De afnemer mag de gegevens niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, voor zover dat in strijd is met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De afnemer is verplicht aanwijzingen van LipsGroen B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website worden alle auteursrechten die worden bedoeld in art.15 Auteurswet, voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.