Privacy- en cookieverklaring LipsGroen

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 5 januari 2021.

LipsGroen Tuininspiratie B.V. (hierna: LipsGroen) is gespecialiseerd in tuinontwerp, tuinaanleg, tuinrenovatie en tuinonderhoud. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. Uw privacy is voor LipsGroen van groot belang en wij gaan dan ook zorgvuldig met uw gegevens om.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.
Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd correct gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we bij LipsGroen doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Contact

Wanneer u een e-mailbericht of ingevuld contactformulier stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Zakelijke contactgegevens (naam contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van onze contactformulieren door het versturen van spam te voorkomen. Door aan te geven dat u geen robot bent, wordt gecontroleerd:

 • hoe snel het formulier wordt ingevuld;
 • welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
 • wat het IP-adres is van degene die het formulier invult.

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een robot. Een echte bezoeker dient op enkele afbeeldingen te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht naar LipsGroen verzonden worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Dienstverlening

Als u een offerte bij ons aanvraagt of wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van onze dienstverlening, dan hebben wij gegevens nodig vanwege de dienstverleningsovereenkomst die tot stand komt tussen u en LipsGroen (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Zakelijke contactgegevens (naam contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar na het offertetraject dan wel het afronden van de werkzaamheden. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kun u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

LipsGroen deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven

Om onze dienst aan u te kunnen verlenen, kan LipsGroen uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). LipsGroen doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

LipsGroen neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met u persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Wij zijn ons ervan bewust dat het Privacy Shield ongeldig is verklaard op 16 juli 2020 door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wat de gevolgen hier praktisch van zijn moet nog blijken. Wij zijn momenteel bezig met het onderzoek naar de effecten en mogelijkheden die wij als organisatie kunnen treffen. Zodra hier meer duidelijk over is, passen wij onze werkwijze én privacy- en cookieverklaring hierop aan.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

 

 

Cookie; Entiteit; waarborgen Soort Doel Bewaartermijn
Google Tag Manager

 

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

 

Functioneel  

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.
Sessie
Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Analytisch
Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

–         een verwerksovereenkomst met Google hebben gesloten;

–         Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

–         verder geen gegevens delen met Google;

–         we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met Analytics.

Maximaal 2 jaar
Facebook Connect

 

Facebook, Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

Marketing
Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken. Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht en gepersonaliseerd adverteren.
Maximaal 3 maanden
Facebook Custom Audience

 

Facebook Inc., Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

Marketing Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren bijvoorbeeld een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht en gepersonaliseerd adverteren. Maximaal 3 maanden
Hotjar

 

Hotjar Ltd., Malta

Privacyverklaring

 

Analytisch Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, op welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP-adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website). 1 jaar

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kun u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van u rechten wilt uitoefenen, dan kun u dat kenbaar maken via email@lipsgroen.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

LipsGroen Tuininspiratie B.V.

Weijen 77

5388 HM Nistelrode

E-mailadres:                      email@lipsgroen.nl

Telefoonnummer:            0412-612713

KvK-nummer:                    16082221